JÄRNESTRÖMS ADVOKATBYRÅ

Advokat Christoffer Järneström

Född 1963. Jur kand 1987. Gotlands tingsrätt 1988-1990.
Hovrätten för Nedre Norrland 1990-1993. Advokat 1995.

Inriktning: Allmän praktik

Besöksadress: Strömsgatan 37
Postadress: Box 2, 593 21  VÄSTERVIK
Tel: 0490 - 371 30
Fax: 0490 - 186 46
Mobil: 070 - 892 88 60
Mail: Advokat
Mail: Sekreterare